Svjetlo Rijeci

 

 


Franjevci

Fra Zdravko Anđić
gvardijan i župnik

fra zdravko andjicRođen je 4. prosinca 1970. od roditelja Vinka i Ruže r. Pavlović u Brčkom, s prebivalištem u župi Ulice. Osnovnu je školu pohađao u Donjim Laništima i Krepšiću, franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom dok studij franjevačke teologije završava u Samoboru i Sarajevu. U novicijat stupa 16. srpnja 1989. u župi Žitače, prve redovničke zavjete položio je 8. srpnja 1990. u Sarajevu, a svečane redovničke zavjete dao je 10. svibnja 1995. u Samoboru. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1997. u Sarajevu. Obavljao je u službu župnog vikara u Dubravama i samostanskog vikara u Tuzli. Sada vrši službu gvardijana u Tuzli.

Fra Marko Lovrić
ekonom, samostanski i župni vikar

Rođen je 3. travnja 1975. od roditelja Blaža i Ljube r. Stojaković u G. Lipnici, župa Breške. Osnovnu školu pohađao je u G. Lipnici, franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a franjevačku teologiju u Sarajevu. U novicijat je stupio 18. srpnja 1993. u Bili kod Livna, prve redovničke zavjete položio je 27. srpnja 1994. u Monopoliju, a svečane redovničke zavjete dao je 30. rujna 1998. u Fojnici. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2001. u Sarajevu. Radio je u agenciji «Svjetla riječi», obavljao službu župnog vikara u Bugojnu. Sada obnaša službu ekonoma i župnog vikara u Tuzli.

Fra Nikola Matanović
župni vikar

fra nikola matanovic Rođen 10. svibnja 1975. u Dubravici, župa Vitez, od roditelja Franje i Ladislave, dj. pr. Mamuša. Osnovnu školu pohađao je u Dubravici., Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a Franjevačku teologiju u Sarajevu. U novicijat je stupio 17. srpnja 1994. godine u Gorici – Livno, prve redovničke zavjete položio je 9. srpnja 1995. godine u Belmonteu, a svečane redovničke zavjete dao je 14. rujna 1999. godine u Podmilačju. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2001. godine. Obavljao je službu župnog vikara u župama Kraljeva Sutjeska i Busovača. Sada je župni vikar u Tuzli.

Fra Martin Antunović
upravitelj župe Srca Isusova Zvornik (Srebrenica)
i direktor Opće gimnazije KŠC "Sv. Franjo"

fra martin antunovicRođen je 7. rujna 1949. od roditelja Tadije i Božice r. Marković u mjestu i župi Ulice. Osnovnu školu pohađao je u Ulicama, franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a franjevačku telogiju u Sarajevu. U novicijat je stupio 14. srpnja 1968. u Kraljevoj Sutjesci, gdje je 10. siječnja 1971. položio prve redovničke zajvete, a svečane redovničke zavjete dao je 7. prosinca 1975. Za svećenika je zaređen 11. travnja 1976. u Sarajevu. Trenutačno obnaša dužnosti direktora gimnazije pri Katoličkom školskom centru sv. Franje u Tuzli i župnog vikara u Tuzli.

Fra Josip Zvonimir Bošnjaković
ispovjednik i propovjednik

fra josip zvonimir bosnjakovicRođen je 30. listopada 1929. od roditelja Ante i Katarine r. Boršić u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Tuzli, a studij franjevačke teologije je završio u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 26. srpnja 1953. u Sarajevu. Trenutačno je u Tuzli, gdje obnaša službu ispovjednika i propovjednika..: Copyright © Franjevački samostan Tuzla 2005 :: Webmaster: Ivan Bosankić :.